Yksityinen konserni, joka panostaa kehitykseen ja kasvuun

Mipro Group on yksityinen, riippumaton konserni, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintojaan ja vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin.


Mipro Group Ltd. Oy on Mipro Oy:n emoyhtiö.

Mipro Group -konsernin liiketoiminta-alueita ovat

  • rautatie- ja metrojärjestelmät
  • vesi- ja energiahuollon hallintajärjestelmät.


mipro group ltd. oy on mipron emoyhtiö

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

katso myös