vakavarainen, itsenäinen konserni,
joka panostaa kehitykseen ja kasvuun

Mipro Group on yksityinen, riippumaton ja vakavarainen konserni, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintojaan ja vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin.


Mipro Group Ltd. Oy on Mipro Oy:n emoyhtiö.

Mipro Group -konsernin liiketoiminta-alueita ovat

  • rautatie- ja metrojärjestelmät
  • vesi- ja energiahuollon hallintajärjestelmät
  • teollisuuden turvallisuuteen liittyvät järjestelmät.


mipro group ltd. oy on mipron emoyhtiö

Mipro Group -konserni on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC - United Nations Global Compact).

katso myös