Mipro Group - turvallisuuden edelläkävijä

Mipro Group on kasvava ja vakavarainen konserni, joka on erikoistunut toimintaa ohjaaviin järjestelmiin sekä toiminnallisen turvallisuuden ratkaisuihin. Päätuotteemme ovat rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuuden prosessien turvallisuuteen liittyvät järjestelmät sekä vesi- ja energiahuollon hallintajärjestelmät.


Vesi- ja energiahuollon järjestelmiä olemme kehittäneet ja toimittaneet 40 vuotta ja turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä yli 25 vuotta. Lukuisat kaupungit, kunnat ja kotitaloudet käyttävät puhdasta vettä, joka on tuotettu tytäryhtiömme Mipron järjestelmien kautta.

Rautatiejärjestelmien kehittäjänä meitä voi pitää uranuurtajana Suomessa ja vastaavan kokoisten yritysten joukossa maailmanlaajuisestikin. Mipron raideliikenteen ohjausjärjestelmillä ohjattujen ja valvottujen matkojen määrät nousevat vuodessa miljooniin.


tavoitteemme

Konsernin ja sen tytäryhtiön strategisena tavoitteena on vahvistaa edelleen markkina-asemaansa ja laajentaa markkina-aluettaan. Kehitämme yhdessä olemassa olevia tuotteitamme sekä aivan uusia tuoteratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja markkinanäkymien pohjalta. Liiketoimintamme ytimenä on halu olla kiinnostava, kilpailukykyinen ja joustava vaihtoehto, joka on helppo valita yhteistyökumppaniksi.

toimintaperiaatteemme

Konsernin liiketoiminta on riippumatonta ja avointa ja perustuu yhteisesti määriteltyihin toimintaperiaatteisiin ja arvoihin.

Olemme luotettava osaaja ja yhteistyökumppani. Noudatamme seuraavia
toimintaperiaatteita.

Kuuntelemme

Kuuntelemme, mikä on asiakkaan ongelma ja mitä asiakas tarvitsee.
Toteutamme asiakastarpeen mukaisia järjestelmiä ja palveluja kaikkiin elinkaaren vaiheisiin.

Huomioimme

Huomioimme aina konsernin tavoitteet, toiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamisen. Kehitämme omaa toimintaamme suorituskyvyn parantamiseksi.

Toimimme

Teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Pidämme kiinni sovitusta.
Toimimme vastuullisesti ja noudatamme asiakkaan ja viranomaisen vaatimuksia ja ohjeita sekä sovittuja toimintatapoja. Varmistamme oikean laadun ja turvallisuuden kaikissa tehtävissä.

Kehitämme

Kehitämme jatkuvasti omaa ja tiimimme osaamista ja ammattitaitoa. Kehitämme innovatiivisia, kustannustehokkaita ja ympäristön huomioivia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.