1980-luku - automaation tavaratalo

1980-luku oli teollisuusautomaatiossa vahvaa kasvun, modernisoinnin ja uusien teknologioiden aikaa. Myös Mipro oli mukana tuossa muutoksessa. Kun yritys perustettiin syksyllä 1980, liiketoiminta perustui automaation tavaratalo -periaatteeseen. Tuote- ja palveluvalikoima oli - periaatteen mukaisesti - laaja, ja asiakaskunta edusti useita teollisuuden aloja prosessiteollisuudesta vesihuoltoon.

Kansainvälisen toiminnan Mipro aloitti heti 80-luvulla. Laite-edustukset ja laitteiden maahantuonti olivat merkittävässä roolissa ja toivat yli kolmanneksen yrityksen liikevaihdosta. Turvallisuuteen liittyvä teknologia sekä ohjelmoitavat logiikat olivat myös osa teollisuusautomaation tuolloista murrosta.


Mipro oli ensimmäisenä tuomassa turvalogiikoita suomalaiseen teollisuuteen ja sittemmin myös rautateille. Vuodesta 1987 lähtien yritys on toteuttanut ohjelmoitaviin turvalogiikoihin perustuvia turvajärjestelmiä erityisesti kemian-, petrokemian ja energiatuotannon prosesseihin. Turvalogiikkajärjestelmien soveltamisessa Mipro on tehnyt yhteistyötä johtavan turva-automaatiotoimittajan HIMAn (Paul Hildebrandt GmbH & Co.) kanssa.