1990-luku - liiketoiminta vakiintuu

1990-luvun alkupuolen talouslama aiheutti yritysmaailmassa uudelleenjärjestelyjä sekä yritysfuusioita ja -kauppoja. Myös Mipron oli aika luopua automaation tavaratalostaan ja keskittää toimintojaan. Tuolloin toteutettiin liiketoimintojen uudelleenjärjestely ja päätettiin keskittää toiminnat kahdelle toimialalle. Nämä olivat turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (TLJ) ja vedenhallintajärjestelmät. Yrityksen nimeksi vaihtui Mipro ja yhtiömuodoksi Oy, uudet toimitilat otettiin käyttöön Kunnanmäellä.

Uudelleenjärjestelyjen myötä Mipro luopui laitemyynnistä 1992 ja alkoi keskittää voimavaroja erityisesti rautatieliikenteen turvallisuuden hallintaan. Tehtiin voimakasta kehitystyötä ja sen tuloksena julkistettiin uusia tuotteita. Ensimmäinen oli tasoristeysjärjestelmä, joka toimitettiin julkiseen rataverkkoon 1995. Ohjelmistokehitystyötä Mipro on tehnyt koko olemassaolonsa ajan. Sen merkitys korostui 90-luvulla, jolloin 80-luvulle tyypillinen teknologiavetoisuus hiipui ja tilalle tuli osaaminen. Tällä hetkellä Miproa voi kuvata jopa kohtuullisen suureksi ohjelmistotaloksi.