2010-luku - kasvun ja kansain-välistymisen vuosikymmen

2010-luku on Miprolle vahvan kasvun, kehityksen ja kansainvälistymisen vuosikymmen. Rautatiejärjestelmiemme kehitys ja korkeimman turvallisuuden eheyden tason SIL4-luokituksen (Safety Integrity Level) saavuttaminen avaavat ovet kansainvälisiin tarjouskilpailuihin ja pääratojen turvalaitetoimituksiin.

  • 2010-luvulla toimintamme keskiössä ovat laaja-alaiset rautatiehankkeet, jotka voitamme kansainvälisissä tarjouskilpailuissa.
  • Teemme uuden aluevaltauksen ja Miprosta tulee myös metrojärjestelmien toimittaja.
  • Kansainvälistymisponnistelumme tuottavat tulosta ja käynnistämme ensimmäisen kansainvälisen rautatieprojektimme yhteistyössä virolaisen Eesti Raudteen kanssa.

Vesi- ja energiahuollon toimialamme asiakkuuksien määrä kasvaa ja yhteistyö pitkäaikaisten kumppanien kanssa syvenee. Kehitämme ja tuomme markkinoille uusiin teknologioihin perustuvia tuotteita ja palveluita, joilla tehostetaan vesihuolto- ja lämpölaitosten toimintaa. Digitaaliset palvelut kuten tilannekuvajärjestelmä luovat perustan uusille aluevaltauksille ja kumppaneille, jotka vahvistavat perinteistä automaatioliiketoimintaa.