2000-luku - hallitun kasvun ja yritystoiminnan kehittämisen aikaa

Mipron 2000-luvun toimintaa kuvaa keskittyminen omien tuotteiden sekä yritystoiminnan kehittämiseen. Kun pienyrityksestä kasvaa jo lähes 70 henkilön organisaatio, tekemisen filosofiaa ja yrityskulttuuria kehitetään ja muutetaan vastaamaan sen tarpeita.

2000-luvun aikana Mipron tuotteet on saatu halutunlaisiksi ja niiden varaan on hyvä rakentaa toimintaa kansainvälisilläkin markkinoilla. Tuntumaa kansainväliseen toimintaan haetaan muun muassa rautatiealan messuilta, joissa Mipro on ollut mukana 2000-luvun alusta lähtien. Esimerkiksi InnoTrans- ja Nordic Rail -messuilla on lisätty jatkuvasti näkyvyyttä. Kansainvälistymisen tavoitetta palvelevat myös kansainvälisten hyväksyntöjen saaminen tuotteille ja tuotteiden toteutus kyseisten standardien mukaisesti.