Vastuullisuus Mipro Group -konsernissa

Mipro Group -konsernissa yhteiskunnallinen vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä työtämme. Yrityksenä, jonka toimialana on turvallisuus, ymmärrämme vastuumme ja vaikutukset tuottaessamme turvallisia ja toimivia ratkaisuja joukkoliikenteeseen ja puhtaan veden tuotantoon.

Toimitamme YK:lle vuosittain Corporate Responsibility -raportin. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimenpiteet ja pyrkimyksemme sekä niiden raportointi ovat meille tärkeitä: niiden kautta me välitämme arvomme sidosryhmillemme ja toivomme rohkaisevamme muita yrityksiä vastuullisuuteen.