Ajankohtaista

Vuoden 2016 Corporate Responsibility -raporttimme on julkaistu

Mipro Group -konserni on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC - United Nations Global Compact).

Noudatamme kymmentä ohjelmaan yhteisesti hyväksyttyä periaatetta, jotka koskevat

  • ihmisoikeuksia
  • työllistämistä
  • ympäristöä
  • korruptionvastaista toimintaa

Toimitamme YK:lle toimenpiteistämme ja tavoitteistamme vuosittain Corporate Responsibility -raportin. Raportissa kuvaamme, miten olemme käytännön tasolla integroineet Global Compact -ohjelman ja sen periaatteet liiketoimintastrategiaamme, yrityskulttuuriin sekä päivittäiseen toimintaamme.

Tämän vuotisen raporttimme erityisteemana on ympäristö. Lue

Communication on progress (COP) 2016 -raporttimme.

Lisätietoa aiheesta sivulla: Vastuullisuus  • Jaa tämä sivu: